Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling
20 oktober
Öppet i fotoarkivet Västerbottens museum
17 november
Workshop Skellefteå
26 november
Föredrag Skellefteå