Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Lagning av en skadad fönsterbåge från Dahlbergsgården, Norsjö. Foto: Skellefteå museum.

Material och redskap

För arbetet behöver man en kittlampa och en värmepistol med riktat munstycke. En vass färgskrapa, en kittkniv och ett profilstycke som är tillslipat för att komma åt att rengöra bågens hyvlade profiler om man inte slipar ner ett av hörnen på en trekantskrapa, är andra redskap man behöver. Vid glasning bör i första hand linoljekitt användas. Åffa thermokitt är lätt att hantera och behåller sin elasticitet länge. Trärena ytor mättas med rå linolja eller kinesisk träolja. Målningen bör utföras med linoljefärg som har goda vätningsegenskaper. För målningen rekommenderas en rund anstrykare. Tänk på att ha tillgång till en väl ventilerad och någorlunda dammfritt och lättventilerat rum för målning och torkning. God luftväxling är det viktigaste för att linoljan skall oxidera och färgen torka.

Förarbeten

När man tar ut fönsterbågarna märker man upp dem med siffror på glasen och på bågens ovansida; sedan demonterar man glasrutorna. Då behövs stor försiktighet, särskilt om det är gamla munblåsta glas. Kittlampa rekommenderas, men även den måste hanteras varsamt så inte värmen orsakar spänningar som spräcker glasen. Sedan stiften som håller rutorna tagits bort, lyfts rutorna ur bågen. Gångjärn och eventuellt hörnbeslag demonteras, riktas vid behov och rengörs från färg och rost. Om de är svåra att få rena med stålborstning, kan kaustiksoda användas. Värmning med skrapning och stålborstning är en annan metod. Därefter kan de rostskyddas med linoljebränning eller rostskyddsmålning. Rengöring av färg från bågen görs bäst med infravärme och skrapning. Värmepistol skall hanteras med varsamhet, eftersom alltför höga temperaturer gör att träytan förkolnas, dessutom kan den gamla färgen innehålla blyvitt vilken bildar skadliga blyångor vid höga temperaturer. Sandpapper eller slipmaskin kan också användas för att få ett bra underlag för ommålning, dock ej på profilerade kanter. Möjligen kan slipmaskin användas på släta ytor.

Lagningar

Om behov finns görs lagningar av bågens trä. Bågen spacklas och slipas. När bågen har rengjorts, spacklats och slipats, monteras beslagen. Shellack stryks på kvistar och i kittfals. Bågen impregneras till pormättnad med varm, rå linolja eller kinesisk träolja som får tid att dra in ordentligt i träet innan överflödig olja torkas bort. Det är fiffigt att montera upphängningsöglor på ovansida bågar så att de kan hängas upp på tork, när bågen impregnerats. När oljan torkat läggs en kittsträng i kittfalsen, innan glasen försiktigt pressas tillbaka och stiftas fast. Därefter kittas rutorna runt om och falsen jämnas till med kittkniven. Det är viktigt att kittet har en hanterlig, ej för kladdig konsistens för att resultatet skall bli bra. Man kan också själv enkelt röra ihop linoljekitt av krita och linolja till önskvärd konsistens.

Ytbehandling

Efter avborstning av damm grundmålas bågen med förtunnad linoljefärg. Till detta kan en färdigstrykningsfärg användas som förtunnats med 10-15% terpentin, eller också WIBO:s mellanstrykningsfärg förtunnad med 10-15% kinesisk träolja. När bågen har torkat minst ett dygn kan mellanstrykning utföras med linoljefärg som förtunnats 5 – 10%, eller med WIBO:s mellanstrykningsfärg. Färgen skall påföras tunt, och målas 1 – 2 mm ut på glaset för att hindra vatten att tränga in under kittet. När färgen torkat ordentligt, slipas den försiktigt med fint sandpapper och dammas av. Därefter görs slutstrykningen med oförtunnad linoljefärg och bågen får torka. Sedan tas upphängningsöglorna bort och hålen efter dessa fylls med kitt. Färgspill på glasen skärs enkelt bort med rakblad eller spackel när det börjat torka, och glasen putsas.

Allmänna råd

Tänk på att linoljefärg inte bör målas i direkt solsken, eller vid fuktig väderlek. Virket måste vara torrt, fuktkvot max 18%. Vid val av kulör är det alltid bra att undersöka underliggande färglager för att se om man kan hitta en färgton att återskapa. Fönster har dock ofta blivit hårt skrapade så riktigt gamla färglager kan vara svåra att hitta. Tänk då på att vita fönster som numera är så vanliga, var ovanligt före 1900-talet. Fönsterbågarna var istället vanligtvis målade i starka kulörer av exempelvis kromoxidgrönt, engelskt rött eller brunt. Tänk också på självantändningsrisken i trasor och trassel med linolja. Ha alltid en hink vatten stående där du kan slänga dessa!

Alternativa åtgärder

Fullständig fönsterrenovering är ett omfattande arbete. För fastighetsägaren med gamla fönster i separata bågar kan alternativen till renovering vara att måttbeställa nya, kopplade träfönster eller att köpa standardfönster med aluminiumutsida. Nya träfönster har dock normalt inte samma virkeskvalitet som gamla fönster. Aluminiumklädda fönster håller förmodligen också mycket länge. Värmegenomgångstalet är i princip beroende av antalet glas, typ av glas och avstånd mellan rutorna. De separata bågarna är tack vare glasavståndet jämförbara med treglasfönster. Nya fönster kan aldrig fullt ut återskapa den ursprungliga karaktären. Detaljer att särskilt beakta är munblåsta glas och profileringar på poster och bågars insida. Aluminiumklädda fönster ger med sina breda profiler och kyliga materialkänsla helt nya proportioner och ett modernistiskt uttryck.