Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Tegel tillverkas av bränd lera, med 20-30% inblandning av sand. En fetare lera ger hårdare tegel men oftast ojämnare och sprickigare. Teglets färg avgörs av förekomsten av järn och kalk i leran. Järn ger teglet en röd färgton medan kalkinblandning gör det gulare. Vid formningen till stenar, vilket har utförts såväl handgripligt som maskinellt är det viktigt att lermassan blir tät, kompakt och homogen. Det blivande teglet torkas och bränns därefter. Ett hårdbränt tegel blir hårdare och starkare än ett lättare bränt.

Typer av tegel

Murtegel är benämningen på massivt tegel som utförts för både bärande och avskiljande funktion, för murverk som inte utsätts för klimatpåfrestningar och där inga särskilda utseendekrav ställs. Fasadtegel benämns ett tegel vars ytstruktur och färg utförts med särskild omsorg och som vanligtvis inte är massivt. Fasadtegel är frostresisent och skall användas för murverk som utsätts för klimatiska påfrestningar. Eldfast tegel tillverkas av lera som blandats med mjöl av porslin eller eldfast tegel och används till murning av eldstäder.

Ytstruktur

Tegel tillverkades i äldre tider hantverksmässigt. Det handslagna teglet har en karaktäristiskt rustik ytstruktyr, med oregelbundna ytojämnheter. När maskinslaget tegel slagit igenom på 1800-talet blev den släta, regelbundna ytan idealet. Handslaget tegel fick därefter en renässans i början av 1900-talet och har sedan dess tillverkats parallellt med det maskinslagna. Numera tillverkas maskinslaget tegel förutom med den släta ytan också med borstad, spånad, räfflad, valsad eller chamotterad yta. Borstad yta har täta, grunda och smala spår, räfflad yta bredare och mera regelbundna spår. Spånad yta har märken efter invalsade, bortbrända sågspån och chamotterad yta är belagd med krossad, bränd lera. Dessutom har det lång tid förekommit tegel som försetts med en glaserad yta.

Mått

Tegelstenens format har sitt ursprung i handens mått och i handgreppet. Stenens längd motsvarar två bredder och en fog. Dess höjd motsvarar halva bredden. Det gamla storteglet vars mått ca: 300 x 140 x 70 mm hade medeltida anor, levde i våra trakter kvar ett par decennier in på 1900-talet. Det numera vanliga normalteglet bör hålla måtten 250 x 120 x 65 mm. Tegelstenar av andra mått förekommer också, men tillverkningen är av liten omfattning.