Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Plegeltak efterliknande tegelpannor. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun.

Takpannor kan vara tillverkade av tegel eller betong. Lertegel har funnits i många hundra år i Sverige medan betongpannor blev vanliga vid mitten av 1900-talet. Betongpannor är hårdare, starkare och tyngre än lertegel, men lertegel har i sig ändå en närmast obegränsad livslängd.

Många husägare har på senare tid valt att ersätta takens lertegelpannor med tegelimiterande plåt. Detta material har en avvikande karaktär och åldras på ett annat sätt än lerteglet. Redan 8-10 år efter materialbytet har färgen på många av de tegelimiterande plåttaken börjat vitna och släppa, vilket innebär ett förfulat utseende och att framtida målnings- och färgsättningsproblem väntar husägarna. Sådana tak utgör en kortsiktig och inte särskilt estetisk lösning och kan därför inte rekommenderas.