Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Föredrag Umeå

31 oktober, 2018
18:30
20:30

“Kulturarv – varsam renovering” onsdag 31/10 kl.18.30-20.30 Aulan, Folkuniversitetet Umeå

Byggnadsantikvarie Annika Lindberg och byggnadsingenjör Anders Nordström, båda från Historiska hus i Norr AB, informerar om lämpliga material och metoder vid vård av kulturhistoriskt värdefulla hus. Fikaförsäljning i pausen.

Arrangemang: Föreningen Byggnadskultur i Umeå i samarbete med Folkuniversitetet.