Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Järnvägen som trädgårdsmästare

8 november, 20238 november, 2023
18:00
19:00

Anlagda parker, vackra rabatter, imponerande trädridåer och köksträdgårdar. I järnvägens barndom blomstrade Sveriges järnvägsstationer. I dag är nästan alla planteringar försvunna. Anna Lindgren från Trafikverket berättar om sin doktorsavhandling Staten som trädgårdsmästare. Järnvägens planteringar från naturförsköningskonst till testamente och ett av de största trädgårdsprojekten i Europa. Ett planteringsprojekt som bokstavligen blomstrade i många år och sedan i stort sett försvann. Några exempel visas från Västerbottens län.

Anna Lindgren är fil. dr i kulturvård och Kulturmiljöspecialist på Trafikverket.

Plats: Västerbottens museum