Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Papperstapetens historia

28 januari, 2020
18:00
19:00

Tisdagen den 28 januari kl.18:00 Forskarrum Nordanå
Papperstapeter har funnits i 600 år och gått från att vara en lyxartikel till att finnas i var mans ägo. Men hur har de sett ut genom tiderna? Hur har de tillverkats? Byggnadsantikvarie Pernilla Lindström, Skellefteå museum berättar om papperstapetens historia ur ett nationellt likväl som ur ett regionalt perspektiv.