Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Renovera ditt hus

En villa i nationalromantisk stil i Lycksele.

Husets själ

Alla hus som används måste också förr eller senare kunna ändras. I ett bostadshus förändras behoven med familjesituationen. Nya hygienvanor, fritidsvanor eller tekniska nymodigheter kan också leda till att man vill förändra. Det är naturligt i ett föränderligt samhälle. Men det är då viktigt att man som ägare inte blir för fokuserad bara på husets brister. Man måste också kunna se dess kvaliteter. Annars riskerar man att bygga sönder det man en gång tyckte om. Man riskerar att offra husets själ. Det kan många gånger vara svårt att som brukare inta det fågelperspektiv som krävs för att rättvist bedöma både brister och kvaliteter. Det kan därför vara klokt att i ett tidigt skede kontakta någon utomstående med erfarenhet av varsam renovering, exempelvis en antikvarie eller en arkitekt.