Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

De vanligaste skadorna på putsade fasader är sprickor och putsbortfall. Bild: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

De vanligaste skadorna på putsade fasader är sprickor och putsbortfall. Sprickor uppstår på grund av sättningar i vägg eller grund. Putsbortfall hänger nästan alltid ihop med fukt. Puts, och i synnerhet kalkputs, har förmågan att suga upp, transportera och avge fukt utan att ta skada. Om putsen får för stor fuktbelastning, till exempel vid ett läckande stuprör, uppstår skador. Den fuktiga putsen fryser sönder.

Lagningar som utförts med hårdare och tätare bruk (cementhaltigt bruk) än underlaget, eller färg som är tätare än den underliggande putsen, är andra orsaker till skador. Dessa skikt hindrar då fukt som kommit in i väggen från att ta sig ut i luften. Ibland kan stora bitar av putsen ha lossnat från bakomliggande vägg men fortfarande sitta kvar på fasaden, så kallad ”bom”. Detta upptäcks genom att knacka på väggen. Hörs det då ett ihåligt ljud så är putsen lös och måste tas bort.