Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Litet överljus som kittats om på plats på en gård i Östanbäck, Skellefteå. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Om fönstren är någorlunda underhållna är det inte nödvändigt att göra en fullständig renovering. Viktigt är dock att all löst sittande färg måste skrapas bort, ner till fast underlag. Trärena ytor oljas in, eventuellt med en svag pigmentering i slutstrykningskulören. Kitt som är löst eller släppt från rutan tas bort och ersätts med nytt kitt på grunderad yta. Mellanstrykning utförs med linoljefärg som förtunnats 5-10%, eller med WIBO:s mellanstrykningsfärg. Färgen skall påföras tunt, och målas 1- 2 mm ut på glaset för att hindra vatten att tränga in under kittet. När färgen torkat ordentligt, slipas den försiktigt med fint sandpapper och dammas av. Därefter görs slutstrykningen med oförtunnad linoljefärg och bågen får torka. Färgspill på glasen skärs enkelt bort med rakblad eller spackel när det börjat torka, och glasen putsas.

Vanliga skador

Flagande och ruttnade fönsterbågar är idag ett stort problem som ger stora merkostnader för husägaren. Snabbvuxet virke, otillräckliga grunderingar och hårda slutstrykningsfärger har bäddat för skadorna, som huvudsakligen visar sig på fönster nyare än ca 1960. Äldre fönsterbågar byggdes i stort sett uteslutande av kärnvirke som målades med linoljefärg. Dessa håller i allmänhet mycket hög kvalitet och kan, med regelbundet underhåll ha närmast obegränsad livslängd.

Ett gammalt fönster med eftersatt underhåll kan se sprucket och väderbitet ut i ytan, men försöker man sticka med kniv i bågen upptäcker man att det är just bara ytan som är väderbiten. Ett sådant fönster går utmärkt att renovera. Det kan lämnas till en fönsterhantverkare, men normalt är det inga komplicerade arbetsmetoder som krävs; däremot behövs noggrannhet, disciplin och tålamod. Man skall tänka på att fullständig renovering av en fönsteröppning (4 bågar och karm) kan ta ca 40 arbetstimmar. Det kan därför vara klokt att dela upp arbetet med fönstren på flera somrar.

Tänk också på

• Att linoljefärg inte bör målas i direkt solsken, eller vid fuktig väderlek. Virket ska vara torrt, fuktkvot max 18%.
Att trasor med linolja kan självantända. Släng trasorna i en vattenhink!
Att man kan spara utrymme genom att skruva i små öglor i bågarnas överkant och låta bågarna hänga när färgen torkar.
Att vita fönster inte var vanliga före 1900-talet. De var ofta målade i t. ex. kromoxidgrönt eller järnoxidrött. Undersök gamla färglager!