Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Gammal spegeldörr med utanpåliggande speglar målad i gullockra och kimröksgrått i Bonnstan, Skellefteå. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Inomhus har dörrar med ram och fyllningskonstruktion, sk spegeldörrar varit helt dominerande fram till 1930-talet. Introduktionen av de nya hårda träfiberskivorna medförde då tillsammans med de nya renhetsidealen att dörrar skulle vara släta. De målades ofta i en enhetlig ljus färg, eller fanérades med björkfanér. Under slutet av 1950-talet slog fanér från importerade träslag igenom och gabondörrar blev vanliga i alla ”moderna” hem. Under senare decennier har idealen svängt tillbaka. Numera betraktas spegeldörrar som betydligt högre kvalitet än släta dörrar. Det har lockat många till att vilja byta ut sina fullt fungerande originaldörrar mot nya eller begagnade dörrar av spegelmodell. Kom då ihåg att de fanérade eller målade, släta dörrarna intimt hänger samman med de ideal som formade folkhemmets och modernismens bostäder. I miljöer som präglas av dessa ideal hör helt enkelt inte spegeldörrar hemma.

Ram och fyllningsdörrar har genom åren utförts i många olika varianter. Fyllningarna kan vara utanpåliggande eller liksidiga. Proportionerna på fyllningarna och förhållandet mellan större och mindre fyllningar har varierat. Infästningen av fyllningarna i ramen och profileringen däremellan visar på olika varianter.

 

Dörr med utanpåliggande fyllningar, halvfransk dörr och helfransk dörr. Illustration: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

 

Några kännetecken på en riktigt gammal dörr med anor från 1700-talet kan vara att den har en låg höjd i förhållande till sin bredd. Bredden kan vara upp till en meter, men höjden knappast mer än 180 cm. Den har en hög och kraftig tröskel. Den har utanpåliggande fyllningar, d v s speglar som är ungefär lika tjocka som ramträet och sticker ut på ena sidan av dörren. Den vanligaste spegelindelningen var med tre fyllningar, en smal i mitten och den övre betydligt större än den undre. Om dörren har utanpåliggande plattgångjärn, eller spår efter att ha haft sådana är det också ett tecken på hög ålder.

1700-talsdörr och halvfransk dörr. Illustration: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Under 1800-talet blir trösklarna lägre och dörrarna högre. Den vanligaste dörren är en halvfransk modell med profilen hyvlad i ramträet. Den tredelade fyllningsdörren har nu nästan lika stor undre som övre fyllning. I mera förnäma miljöer utfördes dörrarna ibland helfranska, vilket innebar att infästningen av fyllningarna i ramträet förmedlas av en kraftig, profilhyvlad list som råder över ramträet. Under 1800-talets senare del började man utföra den profilerade övergången mellan ram och fyllning med påspikade lister. Förenklingen fortsatte på 1900-talet och ledde fram till tjugotalsdörrar som kunde ha fyllningar i plywood som listades fast med kvartsstav i ramen.

Halvfransk och helfransk dörr. Illustration: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Spegeldörr av ålderdomlig karaktär.

Behåll de dörrar som hör samman med huset. Tänk på att även beslagen har mycket att berätta. Behåll de beslag som har funktionen kvar. Gamla linoljefärgsmålade dörrar kan vara vackra även om de är mycket nötta. Sådana dörrar bör man åtgärda så lite som möjligt. Försiktig rengöring med såpvatten och möjligen en rekonditionering av färgen genom s k halvoljning; kraftigt förtunnad linolja som gnuggas in med trasa.

Många gamla dörrar har genom åren målats om så många gånger att färglagret blivit alltför tjockt för att ett bra resultat skall kunna uppnås om man målar en gång till. Då återstår bara färgborttagning. Varmluft och skrapning är den gängse metoden. Men använd skrapan med omdöme så inte trävirket skadas. För profilerna måste man vanligtvis fila till egna skrapverktyg. För målningen rekommenderas linoljefärg, som påförs i flera tunna strykningar. Tänk på att fyllningen skall kunna röra sig i förhållande till ramen för att den inte skall spricka när luftfuktigheten sjunker. Undvik därför att måla fast fyllningen i ramprofilen.