Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Nyinrett badrum i anpassad stil i en Västerbottensgård i Innervik, Skellefteå. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

De allra flesta bostäder som varit bebodda de senaste femtio åren är försedda med badrum. De badrum som utfördes under 1930- , 40-, och 50-talen är dock oftast små och trånga. Idag brukar därför finnas önskemål om att göra badrummen större, att göra dem mera användbara för gamla och andra människor med nedsatt rörlighet. Att åstadkomma detta genom flyttning av någon badrumsvägg blir en mycket omfattande och kostsam åtgärd, som dessutom påverkar hela bostadens planlösning. Genom att ersätta badkaret med en duschplats samt montera toalett och tvättställ i vinkel brukar även ett 1940-talsbadrum kunna göras tillgängligt för en person i rullstol. Vill man ha kvar sitt badkar kan man överväga möjligheten att separera badrum och toalett.

Vattenskador på grund av läckande ledningar, tätskikt o s v kostar mycket pengar och är en vanlig orsak till att såväl gamla som nyare hus förstörs. Vattenläckor påverkar även angränsande och underliggande rum. Man bör därför försöka samla husets hygienutrymmen toalett, badrum, kök och tvättstuga så mycket som möjligt och göra ledningsdragningarna så korta som förhållandena tillåter. Om det är aktuellt att förse huset med en tillbyggnad, kan det vara en god idé att lägga hygienutrymmen i tillbyggnaden. På så vis kan man försäkra sig om en enhetlig standard på ledningar och tätskikt. Man slipper också göra ingrepp i den gamla byggnaden när vattenskadorna uppkommer.

40-talsbadrum efter renovering. Illustration: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Badrum av en modell som var vanligt på 1940-talet. Illustration: Rune Wästerby, Skellefteå museum.