Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Att inordna en ny trapp till övre våningen i ett hus som saknar godtagbar sådan, kan vara det största problemet när ett äldre hus renoveras för modernt boende. En våningstrappa med dagens standardmått får helt enkelt inte plats i en traditionell parstuga, utan att något väsentligt måste offras. Att omvandla den gamla farstukammaren till hall och kommunikationsled är en lösning som ibland används. Det känns dock som en tråkig och ineffektiv användning av bostadsytan. Rådet måste därför bli att, om det bara på något vis är möjligt, behålla den trapp som finns, även om den är smal och brant. Alternativt att försöka ”skräddarsy” en trappa efter de mått och andra förutsättningar som finns i den aktuella farstun.