Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Vitslammad skorsten på Rijfska gården, Kusmark. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Skorstenen som kröner huset har alltid betraktats som en viktig byggnadsdel för husets utseende. På äldre hus utfördes nästan alltid skorstenen med fint utformade avslutningar upptill – medvetet såväl funktionellt, för att avstyra regnvattnet från murverket, som estetiskt för att göra skorstenen vacker. Skorstenen är en så pass viktig utseendedetalj, att dessa krön inte bör fuskas bort. För själva utkragningen finns många olika exempel på hur de varit utförda.