Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Bild: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Ett tak omfattar många delar som alla är viktiga för dess hållbarhet och utseende. Ett tak utsätts för stora belastningar och ska tåla både solljus, vind, vatten och tyngd. Längst upp på taket finns taknocken och den del som sitter längst ner under taket mot fasaden kallas takfot. Den från fasaden utskjutande nedersta delen av taket kallas taksprång. Ibland kan en del av takstolen synas under takfallet, detta kallas taktass. På gavelpartiet sitter ofta vindskivor som utgör mötet mellan takmaterial och gavel.