Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

I en välvårdad gammal trädgård kan det finnas hundratals sorters växter varav många inte går att köpa idag. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

I en välvårdad gammal trädgård kan det finnas hundratals sorters växter varav många inte går att köpa idag. En vanskött trädgård kan också innehålla många gömda gamla växter och spår som kan berätta om hur den en gång sett ut, om man tar sig tid att studera den. Träd och buskar är det som oftast återstår när skötseln av rabatter och gångar blivit för betungande. Rabatter kan behöva följas och kartläggas under en hel växtsäsong för att man ska kunna ta reda på vad som finns i dem. Många växter förflyttar sig också från sina ursprungliga platser i trädgården när den överges. Vanliga överlevare är lökväxter, akleja, trädgårdsnattviol, daglilja, ormbunke och brandlilja samt bärbuskar.

Om det finns äldre växter, se till att vårda dem så att de får leva vidare! Fördelarna med de gamla sorterna är många; de är tåliga, ställer inte så höga krav och är lätta att föröka. Genom att ta tillvara på trädgårdens kulturväxter, odla traditionella arter och undvika moderna förädlade varianter kan den biologiska mångfalden och vår historia räddas på samma gång. Sköt om din trädgård med utgångspunkt från den tidsepok den präglas av och på så vis kan du bevara tidstypiska stildrag.

Växter som förflyttat sig kan vara svåra att flytta tillbaka. De kan också ha spridit sig över hela trädgården. I de flesta fall blir omplantering och nyanläggning av rabatter nödvändigt. Från vissa växter kan sticklingar tas och från andra frön och på så vis återplanteras i rabatterna.