Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Lantträdgårdarna som anlades i början av 1900-talet präglades av ökad tillgång på växter och större kunskap om odling. Foto: Skellefteå museum.

Lantträdgårdarna som anlades i början av 1900-talet präglades av ökad tillgång på växter och större kunskap om odling. Det fanns gott om trädgårdsböcker och -tidskrifter. Trädgården kunde till och med planeras och anläggas professionellt av hushållningssällskapets länsträdgårdsmästare. Vid de norrländska lantgårdarna var trädgården ändå förhållandevis enkel i sin utformning. Vasatidens symmetriska renässansträdgård var förebild för trädgårdens form, medan uppdelningen i köksträdgård och prydnadsträdgård följde den medeltida klosterstilen som levde kvar mycket länge hos allmogen, helt enkelt därför att den var praktisk.