Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling
10 oktober
Workshop Umeå
21 oktober
Workshop Skellefteå
31 oktober
Föredrag Umeå