Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Den timrade väggen har bra egenskaper när det gäller magasinering av fukt och värme och är i allmänhet också tät vilket gör den till ett bätter klilmatskydd än U-värdet ger sken av. Foto: Västerbottens museum.

Tilläggsisolering av en timmervägg kan normalt inte motiveras ekonomiskt. Den timrade väggen har bra egenskaper när det gäller magasinering av fukt och värme, vilket bidrar till en jämn temperaturhållning. En timrad vägg är i allmänhet också relativt tät. Egenskaper som gör den till ett bättre klimatskydd än U-värdet ger sken av. Luftläckage och köldbryggor kan i första hand befaras i knutarna, vid bjälklag eller kring fönster och det är dessa detaljer som bör ses över när värmeläckaget ska minskas. Invändig lufttätning och åtgärdande av köldbryggor är resurssnåla metoder för att minska energibehovet.