Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Ett gammalt fönster kan se väderbitet ut men går ofta utmärkt att renovera. Att använda gamla fönster och restaurera dem är resurssnålt och miljövänligt. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Flagande och ruttnade fönsterbågar är idag ett stort problem som ger stora merkostnader för husägaren. Snabbvuxet virke, otillräckliga grunderingar och hårda slutstrykningsfärger har bäddat för skadorna, som huvudsakligen visar sig på fönster tillverkade efter 1960. Äldre fönster med eftersatt underhåll kan se spruckna och väderbitna ut i ytan, men försök sticka med kniv i bågen så upptäcker du att det är just bara ytan som är väderbiten. Ett sådant fönster går utmärkt att renovera. Det kan lämnas till en fönsterhantverkare, men normalt är det inga komplicerade arbetsmetoder som krävs; däremot behövs noggrannhet, disciplin och tålamod. Tänk på att fullständig renovering av en fönsteröppning (fyra bågar och en karm) kan ta cirka 40 arbetstimmar. Det kan därför vara klokt att dela upp arbetet med fönstren på flera somrar.