Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Villaträdgård från 1960-talet på Sofiehem, Umeå. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun

Egnahemmens villaträdgårdar präglades från 1930-talet och framåt av enkelhet. De hade små köksland och smala rabatter. Lökar, utplanteringsväxter och lättskötta perenner var karaktäristiskt. Ibland planterades något prydnadsträd. Under 1950-talet blev trädgården en plats mera för vila och rekreation än för arbete. Tomterna blev mindre och alltmera dominerade av gräsmattor. Perenner planterades vid husfasaden och gångarna belades med plattor.

Villaträdgård à la 50-tal. (Klicka för större bild.)