Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Den pampiga Markstedtska villan från 1800-talets senare hälft i Skellefteå. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

I äldre tider förekom varuhandel främst vid marknader. Dessa var ofta lokaliserade till sockencentra och vanligt förekommande vid kyrkhelger. När statsmakten grundade städer runt om i landet, var detta främst för att kunna koncentrera handeln till dessa städer, få kontroll över handeln och kunna ta ut skatt. På den mest statusfyllda gatan förlades de större handelshusen. Här uppstod också en uttrycksfull panelarkitektur, med rustikt inklädda knutar och kraftfulla takgesimser, en arkitektur med rötter i stenarkitekturen. På gårdarna uppfördes stora timrade varumagasin och komplement i form av stallar m m.