Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Gammalt spåntak i behov av omläggning, Rismyrliden. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Att spåntaken nu är på väg att helt försvinna gör det oerhört viktigt att bevara detta kulturarv genom att underhålla både tak och hantverkstradition. Ett spåntaks livslängd beror mest på takspånets kvalitet, men också på hur underhållet sköts. Ett tak av maskinhyvlade spån kan vara uttjänt redan efter 20 år medan ett välskött tak av späntade spån som regelbundet tjärbehandlas kan hålla i 70 år eller mer. Väderstrecken har också stor betydelse. Spåntak som vetter mot söder bryts ned av solen mycket fortare än tak som vetter mot norr. Den viktigaste underhållsåtgärden torde vara att hålla taket rent. Om träd står för tätt inpå täcks taket snart av barr eller löv som binder fukt vilket gynnar rötangrepp. Fuktigt material på taket bildar också grogund för lavar och mossor som bryter ner spånet. Rensopning med piassavakvast någon gång om året förlänger effektivt takets livslängd. Att helgardera sig med en takpapp under spånet fungerar inte eftersom spånet måste ligga luftigt för att torka.

Om ett spåntak läcker behöver det inte innebära att det är uttjänt. Spåntak kan lappas. Enklast upptäcks hål i taket underifrån genom att ljus strömmar in där spånen inte sluter tätt. Hålen markeras då genom att man sticker upp till exempel halmstrån genom dem. Sedan är det enkelt att från utsidan lappa i hålen med nya spån. För att inte trampa sönder de gamla spånen bör man lägga ut en stege som underlag. Spånen omkring skadan kan fuktas så bryts de inte sönder när man skjuter in nya spån under dem. Ett tak som tjäras regelbundet får naturligtvis betydligt längre livslängd.