Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Fint dekorerad äldre kakelugn i Karlgård, Skellefteå. Foto: Skellefteå museum.

För att hushålla med de resurser man använder för uppvärmning, är det viktigt att ha god kontroll på energiförbrukningen. Lika viktigt är det att ha kontroll över var energin kommer ifrån och vad den har för energikvalitet. Lagrade energikällor som kol, olja och uran är, eftersom de är lagrade inga hållbara alternativ. Förr eller senare tar de slut. Då har vi utarmat naturen, samtidigt som vi spridit ut föroreningar och/eller koldioxid. Ett uthålligt system måste bygga på att energin till uppvärmning kommer från naturens flödande resurser, d. v. s. från de soldrivna processerna som ger oss bl. a. vatten- och vindkraft, biobränslen och jordvärme.

Att energins kvalitet har betydelse, kan vi tänka oss om vi jämför vad man kan använda 1 liter kokande vatten till, med 1 kubikmeter ljummet vatten, med samma totala energiinnehåll. Det kokande vattnet har högre energikvalitet och är därför mera användbart, trots att energimängden är densamma. Sedan det kokande vattnet har använts för att laga mat, kan det användas igen för att värma upp rummet o. s. v. till dess värme har spridits och energikvaliteten blivit så låg att vi inte längre kan göra oss nytta av energin. Elektricitet är en högvärdig energiform. Vissa energibehov kan bara klaras med hjälp av elektricitet. Därför bör vi vara försiktiga med att använda denna högvärdiga energi till uppgifter som kan klaras av med mera lågvärdiga energiformer. Eller som en känd fysiker har sagt: ”Att använda högvärdig energi som el för att värma hus och vatten är som att växla enkronor mot femöringar”.

Utsläpp per hushåll
  Tjära
kg/år
VOC*
kg/år
NOX
kg/år
Stoft
kg/år
CO2
kg/år
Trad. oljeeldning 0 2 3 3 10 000
Ved omodern anl. 270 720 9 200 0
Ved modern anl. 0,5 28 13 2 0
Pellets i panna 0,5 4 5 4 0

Källa: Natuvårdsverket, Nutek, Boverket. Rapport 4687.

* VOC = flyktiga organiska föreningar.

 

För uppvärmning bör man alltså i första hand ta tillvara energi av låg kvalitet. Det kan handla om passiv solvärme som tas tillvara med väl placerade och orienterade hus som släpper in solen från söder och lagrar värmen i en tung stomme. Det kan också handla om lågtemperatursystem för uppvärmning som kan göra solfångare, värmeåtervinning och värmepumpar betydligt mera effektiva. Biobränslen som ved, flis eller pellets är flödande naturresurser som kan användas till vattenburna värmesystem. Man skall dock tänka på att ha en modern, miljögodkänd panna för att inte de skadliga utsläppen skall bli för stora, samt att kombinera anläggningen med en ackumulatortank för att den skall bli så effektiv som möjligt.