Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Tänk på att planlösningen är en del av husets konstruktion. Olika byggnadstekniker har gett olika förutsättningar. Börjar planlösningen ändras genom att väggar eller delar av bjälklag tas bort kan husets stabilitet äventyras. Dess konstruktiva sammanhang går förlorat och förståelsen av byggnaden och de ideal som format den försvåras. Den boende bör istället anpassa sina krav efter förutsättningarna. Om detta inte är möjligt, sök ett hus som bättre svarar mot behoven.

För det timrade huset är det materialet och tekniken som gett förutsättningarna för planlösningarna. Det tillgängliga timrets längd har utgjort en begränsande faktor och behovet av sammanbindningar, knutningar för att skapa stabilitet, har lett fram till de planformer vi kan se.

Det är vid ritandet som problemen upptäcks och möjlighet ges att i förväg tänka igenom goda lösningar. För att åstadkomma badrum och tvättstuga i en timrad parstuga kan en möjlig lösning vara att sätta upp en mellanvägg i köket och dela av det i ett större rum och ett mindre. I det mindre rummet kan dels en tvättavdelning med utrymme för tvättbänk, tvättmaskin/torktumlare och städskåp samt värmepump och varmvattenberedare inredas, dels en toalettavdelning med plats för badkar och linneskåp. En alternativ lösning kan vara att det som tidigare varit farstukammare tas i anspråk för att lösa funktionerna.

På detta sätt kan nya moderna funktioner skapas i gamla rum, men med varsamhet i den mening att inga ingrepp i stommen gjorts, inga nya dörrar tagits upp och inga fönster eller dörrar satts igen. Det som tillkommer kan utförs i lättbyggnadsteknik på ett sätt som gör det möjligt att demontera om de gamla rummen ska återställas.