Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Varsamt och sparsamt

Rivning av villa i Kåge. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Är det mera resurskrävande att bo i stan eller på landet? Kräver det mera resurser att bo i villa eller flerbostadshus? Stora frågor som var och en för sig skulle kräva långa utredningar. Svaren är inte så självklara när man börjar gräva på djupet. En grundläggande fråga är om man skall bygga nytt eller använda gamla hus som man restaurerar. Om man försöker lägga dessa aspekter på boendet och på byggandet kan man först konstatera att bostaden kan användas för att, åtminstone i någon mån tillfredsställa flera av våra grundläggande behov. Bostaden kan ge oss trygghet och frihet, det är ofta i bostaden vi finner avkoppling och den kan i bästa fall ge oss utrymme för att utöva kreativa sysslor. Bostaden eller hemmet har vi till stor del utformat själva, vi vet var saker finns och hur allt fungerar. Hemmet bidrar till vår förståelse i tillvaron. Kanske är det just därför vi ofta trivs hemma, allt är begripligt. Hemmet är också mycket betydelsefullt för vår känsla av identitet. När någon skall beskriva sig själv utgår man ofta från var man bor eller var man kommer ifrån. Där vi bor, eller där vi växer upp har vi våra rötter. För att ordna vårt boende måste vi använda resurser av olika slag. Olika boende kräver olika typer av resurser.