Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Smidd hasp på en enkel bräddörr.

Tänk på att även beslagen har mycket att berätta. En dörrs beslag kan ge tips om dess ålder. Behåll därför de beslag som har funktionen kvar. Var noggrann med valet av handtag och beslag när du restaurerar eller byter ut en dörr. Det är ofta sådana detaljer som ger porten dess egenart och autenticitet.

Kammarlås på en gammal spegeldörr.

Gamla kammarlås har en enkel och rejäl konstruktion som kan fungera i hundratals år. Damm och smuts som med tiden kommit in i låskåpan och förenat sig med fettet som skall smörja mekanismen kan ibland göra att låset kärvar. En allmän rengöring och ny infettning är då det enda som behövs. Om låskolven och mekanismen känns helt slapp, kan man räkna med att fjädern är trasig. Nytillverkade fjädrar kan köpas hos en välsorterad järnhandel eller en byggnadsvårdsbutik.

Handsmitt plattgångjärn på en spegeldörr.

Gamla metallbeslag kan ibland vara övermålade med så många färglager att färgrengöring blir motiverat. Det görs då bäst genom att man lägger ner beslagen i en blandning av kaustiksoda och vatten. Tänk på att använda skyddshandskar och skyddsglasögon vid detta moment! Rost borstas lämpligen bort med stålborste. Därefter kan man putsa med stålull.

Ålderdomligt smällregellås på en gammal bräddör. Foto: Skellefteå museum.

Efter återmontering bör beslagen, utom handtaget, normalt målas i samma färg som den dörr eller annan byggnadsdel de sitter på. Mekanismen på lås som legat i sodabad skall smörjas in med fett för att undvika rostangreppp. Gamla obehandlade beslag utomhus kan linoljas för att ge dem ett visst rostskydd.