Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Fasader putsade med kalkputs, Rijfska gården, Kusmark. Foto: Elisabeth Ek, Skellefteå museum.

K-märkt har blivit ett begrepp. Alla människor talar om K-märkning. Det kan gälla hus, eller andra företeelser som håller på att försvinna. Många undrar vad K-märkning egentligen innebär, eller om det ena eller andra huset är K-märkt. Tyvärr blir då svaren aldrig riktigt enkla och klara. I lagarna som styr byggandet finns nämligen inget som heter K-märkning, och kulturhistoriska värden kan vara skyddade på olika sätt och med olika styrka. K-märkt får istället betraktas som en folklig samlingsbeteckning för alla hus som på ett eller annat sätt är kulturhistoriskt värdefulla. På det viset är K-märkt ett mycket användbart begrepp, eftersom alla vet ungefär vad det handlar om. När man vill veta mera exakt blir det dock krångligare. Här kan du få en inblick vilka regler som gäller för bygglovplikt och anmälningsplikt. K-märkt är ett försök att förklara de lagar och regler som gäller för byggnader med kulturhistoriska värden.