Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Ett handelshus i nyrenässansstil i Skellefteå. Foto: Skellefteå museum.

Åbacka paviljong på Strömholm, Bureå med tidstypisk snickarglädje. Foto: Skellefteå museum.

Det som framför allt präglade 1800-talets senare hälft var industrialiseringen. Det nya sättet att producera varor, billigare och i massupplaga kom att omforma samhället på många olika plan. Nya ekonomiska system växte fram, och med dessa nya politiska ideologier. Rikedomarna omfördelades, nya samhällsklasser såg dagens ljus och den stora världen kom närmare.