Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Länsstyrelsen Västerbotten

Helena Wikberg
Antikvarie
010-22 54 525
helena.wikberg@lansstyrelsen.se

 

 

Västerbottens museum

Maria Appelstam Häll
Byggnadsantikvarie
090-16 39 13
maria.appelstam.hall@vbm.se

 

 

Skogsmuseet i Lycksele

Iréne Gustafson
Produktionsledare
0950-177 42
mailto:irene.gustafson@lycksele.se

 

Skellefteå museum

Rune Wästerby
Byggnadsantikvarie
0910-73 55 18
rune.wasterby@skellefteamuseum.se

 

Pernilla Lindström
Byggnadsantikvarie
0910-73 55 14
pernilla.lindstrom@skellefteamuseum.se