Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling
  1. Fullständig fönsterrenovering är ett omfattande arbete. Foto: Fredrik Lindström.

    Fönsterbågarna tas ur karmen och märks upp med siffror på glasen och på bågens ovansida. Glasrutorna demonteras med stor försiktighet, särskilt om det är munblåsta glas. Kittlampa rekommenderas, men även den måste hanteras varsamt så att inte värmen spräcker glasen. Sedan stiften som håller rutorna tagits bort, lyfts rutorna ur bågen.

 

  1. Gångjärn och eventuellt hörnbeslag demonteras, riktas vid behov och rengörs från färg och rost. Om de är svåra att få rena med stålborstning kan kaustiksoda användas. Värmning, skrapning och stålborstning är en annan metod. Därefter kan beslagen rostskyddas med linoljebränning eller rostskyddsmålning. Linoljebränning är en traditionell metod att rostskyddsbehandla beslag och innebär att linoljan bränns in i metallen. Det går till så att beslaget hettas upp i ässja eller gaslåga tills stålet glöder, då doppas det i linolja. En mindre explosion uppstår och färgen mörknar.

 

  1. Bågen rengörs från färg vilket görs bäst med infravärme och skrapning. Värmepistol ska hanteras med varsamhet, eftersom alltför höga temperaturer gör att träytan förkolnas. Dessutom kan den gamla färgen innehålla blyvitt vilket bildar skadliga blyångor vid höga temperaturer. Sandpapper eller slipmaskin kan också användas, men inte på profilerade kanter.

 

  1. Om behov finns görs lagningar av bågen. Det nya virket, typ av skarv och lim väljs med omsorg för att kunna samverka med och inte försämra det befintliga bågträet eller fönstrets tekniska funktion. Skarvar kan göras av en rad olika varianter, till exempel ilusning vid ytliga träskador, halvsulning där nytt trä skarvas i halvt i halvt, eller med generalskarv där nytt trä ersätter det gamla i hela dess tjocklek. Kom ihåg att vända årsringarna åt samma håll. Använd fuktbeständigt eller vattenfast lim.

 

  1. När bågen rengjorts, spacklats och slipats, återmonteras beslagen. Shellack stryks på kvistar och i kittfals. Bågen impregneras till pormättnad med varm, rå linolja eller kinesisk träolja. Överflödig olja torkas bort.

 

  1. När oljan torkat dammas bågen av och grundmålas. Målningen bör utföras med linoljefärg som har goda vätningsegenskaper. Till detta kan en färdigstrykningsfärg användas som förtunnats med 10-15% terpentin. Använd en rund anstrykare. Tänk på att ha tillgång till ett väl ventilerat rum så att linoljan kan oxidera och färgen torka. Förr var det vanligt att kanterna på bågarna lämnades omålade, kanske för att tillåta luftning av utrymmet mellan ytterbåge och innerbåge, där kondens kan uppstå.

 

  1. När färgen torkat i minst ett dygn läggs en kittsträng i kittfalsen, innan glasen försiktigt pressas tillbaka och stiftas fast. I första hand bör linoljekitt användas. Det är lätt att hantera och behåller sin elasticitet länge. Rutorna kittas runt om och falsen jämnas till med kittkniven. Det är viktigt att kittet har en hanterlig, ej för kladdig konsistens för att resultatet ska bli bra. Linoljekitt kan enkelt tillredas på egen hand genom att blanda krita och linolja till önskvärd konsistens.

 

  1. Efter åtminstone ett dygn kan mellanstrykning utföras med linoljefärg som förtunnats 5 – 10%. Färgen ska påföras tunt, och målas 1–2 mm ut på glaset för att hindra vatten att tränga in under kittet. När färgen torkat ordentligt, slipas den försiktigt med fint sandpapper och dammas av. Därefter görs slutstrykningen med oförtunnad linoljefärg. Färgspill på glasen skärs bort när det börjat torka.