Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Sommarstuga med tak av TRP vid Nydalasjön, Umeå. Foto: Maria Löfgren, Västerbottens museum.

Takplåt kan dels vara falsad av slät plåt, eller också kan det vara av korrugerade plåtskivor. Falsad järnplåt har använts som taktäckningsmaterial sedan 1500-talet. Förbättringen av metoden att framställa valsad plåt i början av 1800-talet gjorde att plåten blev billigare och bättre vilket bidrog till att plåttak blev mer allmänt förekommande. I mitten av 1800-talet började korrugerad plåt att tillverkas. Den fick sitt stora genomslag vid mitten av 1900-talet med pannplåten som var lättare att lägga och därför fick stor spridning på tidigare spåntak. Plåten i sig är tillverkad av lagrade naturresurser och framställs i en energikrävande process.