Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

I slutet av 1800-talet målades de flesta brokvistar i en handfull olika kulörer. Foto: Elisabet Ek, Skellefteå museum.

Många är de verandor och farstukvistar som under årens lopp har målats helvita, men detta var sällan deras ursprungliga färgsättning. I slutet av 1800-talet målades de flesta brokvistar i en handfull olika kulörer där guldockra, engelskt rött, kromoxidgrönt och kimröksgrått var några populära pigment men även ovanligare pigment som ultramarinblått förekom.

Brons dekorativa element såsom avfasningarna på stolparna, räckesspjälor, tak och golv inne i bron framhävdes genom avvikande kulörer medan de bärande delarna i övrigt kunde vara brutet vita — eller tvärtom. Allting målades med linoljefärg.

Även väggen runt entrén målades i en kulör avvikande från resten av fasaden och ofta var den delen av fasaden dessutom klädd med till exempel pärlspont eller fasspont, medan övriga fasader var klädda med traditionell locklistpanel. Under jugendtiden och nationalromantiken blev vitmålade träräcken och stolpar desto vanligare och även betydelsefulla delar av arkitekturen.