Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

För att få rätt karaktär är det viktigt att ett kilsågat golv spikas uppifrån med handsmidd spik i varannan bjälke. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

För att få rätt karaktär är det viktigt att ett kilsågat golv spikas uppifrån med handsmidd spik. Förborra och spika ca 3-4 cm in från kanten så att plankorna inte spricker när träet sväller eller krymper. Ett traditionellt golvbjälklag har långt mellan bjälkarna, cirka 140-160 cm, medan moderna bjälklag normalt har 60 cm mellan bjälkarna. Om man vill ha ett traditionellt utseende bör golvet därför bara spikas i varannan bjälke, det går då åt cirka 5-6 spikar per kvadratmeter. Spiken ska vara tre gånger så lång som plankans tjocklek så att 2/3 av spiken hamnar i golvbjälken.

Innan den spikas fast bör plankan ha en fuktkvot på cirka 8% för ett uppvärmt rum eller cirka 14% för ett rum som inte värms upp kontinuerligt. Man kan också lägga ut golvet löst och låta det ligga så ett år innan man spikar fast det. Spika inte golvet under vintern då det är som torrast eftersom risken då finns att någon planka trycks upp när det blir sommar och fuktigare. Slipa inte golvet, det är den hyvlade ytan som gör det hårt och tåligt. Ojämnheter kan hyvlas bort när golvet är färdiglagt.