Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Fodrets funktion är att täcka springan mellan karm och vägg. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Fodrets funktion är att täcka springan mellan karm och vägg. De äldsta fodren var breda, släta, handhyvlade brädor, kanske med en enkel profil längs med kanterna. Dessa ersattes under 1800-talet av mer svulstiga former. I och med jugendstilen i början av 1900-talet började fodren åter förenklas med en enkel svängd form. Under funktionalismen blev fodren helt släta igen men mycket smala till skillnad från äldre foder.

Fönstret försågs med foder på tre sidor medan nedersidan istället hade en fönsterbänk. I det moderna byggandet har fönster normalt foder på alla fyra sidor. Dörrfodren var vanligtvis försedda med en skurkloss, eller fodersockel, längst ner. Klossen hade vanligtvis en enklare profilering än både fodren och golvlisten. Skurkloss var vanligt fram till 1930-talet då funktionalismen slog igenom och helt släta listverk blev idealet. Dörrfodren började då dras hela vägen ned till golvet.