Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Sexdelat fönster som gulmålats mot en faluröd fasad i Sävar, Umeå. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun. Engelskt rött korspostfönster mot gröngrå fasad på ett hus från 1900-talets början i Umeå. Foto: Lena Tengnér, SHBK Umeå kommun.

Fönster har, i motsats till vad många tror, i äldre tid sällan målats vita. 1700-talets rödfärgade hus hade ekimiterande ockragula fönsterbågar och stenimiterande grå foder. Med mahogny som förebild målades många fönster på de ljust linoljefärgsmålade fasaderna under 1800-talets mitt i rödbrunt.

Kromoxidgrönt korspostfönster med småspröjsade rutor upptill mot en brun fasad med röda detaljer från 1920-talet i Umeå. Foto: Lena Tengnér, Västerbottens museum.

Vid slutet av samma period blev det vanligt att måla foder och listverk i en nyans som var besläktad med och något mörkare än fasadpanelen. På det tidiga 1900-talets fasspontpanelade hus målades fönsterbågarna oftast i rödbrunt, brunt eller brungult. Fasad, foder och listverk målades enhetligt i ljus linoljefärg. Det var först under den 1910- och 20-talets nationalromantiska period som såväl fönsterbågar som foder och knutar kom att målas vita, då ofta till rödfärgade eller tjärade fasader.

Under en lång period kring det senaste sekelskiftet har ”fönsterfärg” blivit identiskt med vitt, oavsett husets ålder och stil. En förenkling för färg- och måleribranschen, men knappast något som bygger på kunskap från äldre tid! Idag är den trenden bruten och många färgtillverkare tillhandahåller broschyrer med exempel på tidstypiska färgsättningar av hus. Därmed har det åter blivit populärt med kulörta fönster och foder som avviker från fasaden.

Goda råd:

• Sträva i första hand efter att återskapa husets och även fönstrens ursprungliga färgsättning.
• Pröva att skrapa fram fönsterbågens ursprungliga färg. Tänk på att välja en plats där färglagren är intakta och väder och vind inte kommit åt. Om fönstren är utbytta kan ibland de gamla bågarna återfinnas på vinden och ge vägledning för färgsättningen.
• Välj en annan tidstypisk färgsättning, om du av någon anledning inte vill återskapa originalfärgsättningen. Följ det färgsättningsschema för fönsterbåge, foder och fasad som var vanligt vid husets tillkomsttid.
• Var inte rädd för att återskapa originalfärgen, även när den verkar mörk och kraftfull! Gamla tiders målare hade god smak och en begränsad tillgång på pigment, som alla var fint avstämda mot varandra.
• I allmänhet blir det vackrast och är även enklast om den synliga delen av karmen målas i samma kulör som fönsterbågen.
• Gångjärn målas med fördel i samma färg som den synliga delen av karmen. Att måla halva gångjärnet som bågen och halva som fodret gör att gångjärnen på ett olämpligt sätt blir iögonenfallande.
• Undvik plåtklädda fönster! Färgen på plåten bleks och förändras med tiden. Fönstren blir svåra att underhålla och att i framtiden byta färgsättning blir näst intill omöjligt.
• Huset blir vackrast om källarfönstren inte framhävs genom vitmålning. De bör i stället målas i en ton nära sockelns, eventuellt något mörkare.