Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Eftersom varm luft stiger blir temperaturen på takets insida relativt hög och värmeförlusterna kan bli stora. Taket bör därför isoleras mest. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Energiförbrukningen i ett äldre hus är ofta hög och i energibesparande syfte kan det vara intressant att tilläggsisolera. För vissa konstruktioner kan det öka riskerna för fuktskador. Kraftig tilläggsisolering gör konstruktionsdelens utsida kallare och därmed ökar risken för kondens och fuktskador. Men med rätt utförande går det att undvika problem. Eftersom varm luft stiger blir temperaturen på takets insida relativt hög och värmeförlusterna kan bli stora, normalt räknas med att upp till 15 procent av värmen i ett äldre hus förloras genom taket. Taket bör därför isoleras mest. Stora snöfria fläckar på taket är ett varningstecken.