Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Vid mitten av 1800-talet började uthus byggas av sågat virke som sattes ihop i så kallat regelverk. Foto: Rune Wästerby, Skellefteå museum.

Vid mitten av 1800-talet började uthus, som tidigare timrats, byggas av sågat virke som sattes ihop i så kallat regelverk (lösvirke). Ett sådant hus krävde mindre virke än ett timrat hus och var därför billigare. Tack vare den nya sågverksindustrin fanns det god tillgång på sågat virke. På in- och utsidan av regelstommen spikades en ytterpanel och mellan regelstommen och ytterpanelen spikades papp.

När bostadshus senare började byggas av regelverk måste stommen isoleras för att bli tät och mellanrummet i väggen mellan ytterpanelen och insidans panel fylldes därför med något material. Från början var det ofta sågspån men under 1940-talet isolerades många regelverkshus med halm-

plattor och i slutet av 1950-talet med mineralull eller glasull i mattor och skivor. Endast enstaka bostadshus byggdes av regelverk före andra världskriget. Under kriget rådde stor brist på byggmaterial och det blev då vanligare att bygga bostadshus i regelverk efter förebild från USA. Idag är regelverk isolerat med mineralull den vanligaste typen av trästomme.