Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Om skador uppkommer krävs åtgärder. Följande åtgärder kan vara aktuella för att stoppa en påbörjad skadeutveckling:

  1. Lokalisera var fuktig rumsluft läcker upp på vinden. Försök täta luftläckagen.
  2. Kontrollera att ventilationen i bostaden är god. En god venti-
    lation i bostaden minskar fuktbelastningen i vindsutrymmet.
  3. Kontrollera ventilationen i vindsutrymmet. Eventuellt bör ventileringen av vindsutrymmet åtgärdas.
  4. Om osäkerhet råder hur problemet ska åtgärdas bör fackman rådfrågas.