Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

En gammal radhusträdgård från 1920-talets slut i Boliden. Foto: Skellefteå museum.

De få äldre radhus som uppfördes i våra trakter planerades efter engelsk modell. De fick entréfasad vid gatan och en lång, smal trädgårdstäppa på baksidan. Radhusträdgården kunde vara stilfullt enkel, som i Boliden. Den kunde också vara intensivt utnyttjad för odling av köksväxter i enlighet med de engelska trädgårdsstadsidealen.

Villaträdgård à la 30-tal. (Klicka för större bild.)