Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

En blomsterlist fanns ofta utmed uppfartsvägen, väl synlig från gatan. Bild: Margareta Larsson, Skellefteå museum.

En blomsterlist fanns ofta utmed uppfartsvägen, väl synlig från gatan. Rabatten hade en stomme av högväxta blommor som gav regelbundenhet och stadga men som ändå inte var särskilt framträdande. Rabatten kunde gärna vara blandad, med växter som blommade från tidig vår till sen höst. Plantorna var så tätt planterade att ingen jord syntes. Arter som var lätta att föröka fick störst spridning. Karaktäristiska växter var vårplanterade lökar som dahlior, direktsådda ett- och tvååriga blommor som purpurklätt och kungsljus, utplanteringsväxter som sommaraster och lättskötta perenner som pion, daglilja, renfana, näva, gullris, höstrudbeckia och flox. Vanliga ett- och tvååringar i rabatten var till exempel stockros, ringblomma, fingerborgsblomma, luktärt och vallmo. Populära perenner var bland annat stormhatt, akleja, aster, tusensköna, jätteprästkrage, riddarsporre, studentnejlika, förgätmigej, pion och vivor. Vanliga lök- och knölväxter var krokus, hyacint, iris, liljor och tulpan.