Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Gammalt rödfärgat spjälstaket med vitmålade spetsar vid gården Lugnet, Skellefteå. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Färg och form

Under 20-talsklassicismen började staket i nya former dyka upp. Grindar och grindstolpar kunde vara utsmyckade. Färgerna kunde förutom det röda och vita nu gå i grågrönt eller ockragult. Staket bör ges form och färg som anknyter till husets karaktär och tidsprägel. Traditionellt har staketen målats i samma färg som husets fasad eller som dess foder eller fönsterbågar. På så sätt har staket, hus och trädgård hållits samman till en harmonisk helhet.

Vitmålat spjälstaket i 1800-talsstil.

Undvik tryckimpregnerat virke i äldre miljöer. Omålat sådant virke ser främmande ut och försöker man måla sitter färgen dåligt kvar. Använd i stället finsågat virke av god kvalitet och måla med oljebaserad färg. Röda staket blir vackrast om de målas med slamfärg eller matt alkydoljefärg.

Grönmålat spjälstaket i stil typisk för 1900-talets början. Foto: Lena Tengnér, Västerbottens museum.

Stiliga staket

Inhägnader av olika slag har använts alltsedan människan började odla marken. Det gällde att stänga djuren ute från odlingarna. I Västerbotten har gärdsgårdar, s k skihagar brukats för detta ändamål under långa tider. Även idag kan en skihage pryda sin plats i en lantlig miljö. Men i tätbyggda villakvarter passar den inte alls.

I tätorterna har avgränsningar och inhägnader istället utförts med staket. Staketen har vid olika tider och på olika platser haft sin speciella utformning. En viss typ av staket har i vissa fall skapat en särskild karaktär åt en hel ort eller stadsdel. Om man bygger ett nytt staket bör man vara uppmärksam på sådana lokala särdrag. Man bör också tänka på att välja ett utförande som passar det tidsuttryck och stildrag som huset representerar.

Här är några exempel på staket från olika platser i Västerbotten:

Staket 1
Staket 2
Staket 3
Staket 4
Staket 5