Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Masonit var ett av funktionalismens favoritmaterial eftersom den lämpade sig väl för stora jämna ytor. Foto: Pernilla Lindström, Västerbottens museum.

Vid fasadbeklädnad användes den hårda boarden för att efterlikna träpanel eller puts. Porös board användes också som fäste för fasadputs som kunde påföras direkt på boarden. På dessa hus är masoniten ett värdefullt inslag som är viktigt att bevara och vara rädd om. En anledning till att renovera byggnaden på ett varsamt sätt, till exempel genom att bevara originalmaterialet, är att varje hus berättar en historia om äldre stilideal och livsmönster. Ett bostadshus, uthus, garage eller cykelskjul med masonit är värdefullt att spara eftersom det idag återstår så få byggnader av det slaget. Byts masoniten ut mot exempelvis spontad panel förloras en del av det som ger huset dess kulturhistoriska värde. Är masoniten ursprunglig har den ett kulturhistoriskt originalvärde som är oersättligt.