Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Tegelvilla från 1960-talet med mönsterverkan i det flerfärgade
fasadteglet. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Tegel är ett fasadmaterial med lång livslängd och knappt något underhållsbehov. Underhåll handlar främst om att hålla fasaden ren genom tvättning och borstning så att alger och lavar inte kan växa där. Om fasaden utsätts för mycket regn kan fogarna lakas ur och i förlängningen kan detta leda till att teglet fryser sönder. Trasiga stenar måste bytas ut och bör ersättas med så likt tegel som möjligt. Ett bra tips är att använda begagnade stenar som åldras på samma sätt som resten av fasaden.

Fogarna är lätta att åtgärda. Normalt behöver de ses över med ungefär 30 års mellanrum. Löst fogbruk kratsas loss till ett djup av minst 20 mm, därefter förvattnas ytan och nytt bruk av samma typ som befintligt appliceras med en smal fogslev. Det är viktigt att skydda väggen mot solljus efteråt samt att eftervattna. Är det osäkert vilken typ av fogbruk som ska användas är det säkrast att använda kalkbruk. Hus byggda efter 1950 brukar dock oftast ha cementhaltigt bruk.