Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Vid reparation av lokala frostskador eller mekaniska skador på murverk är det viktigt att ta reda på vilken typ av murbruk som tidigare använts. För att lagningen skall samverka med befintlig mur i fråga om temperaturrörelser samt fukt och frostegenskaper skall lagningen utföras med samma typ av bruk som tidigare. En riktlinje kan vara att det nya bruket inte skall vara starkare än det underliggande. Skadade fogar eller fogar som släppt från stenen måste rensas till ett djup av minst 4 cm om omfogningen skall lyckas. Bäst är om man kan få tag i begagnad sten med samma utseende och egenskaper som omgivande och som åldrats på samma sätt.