Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Snickerier målades vanligtvis med tunn linoljefärg, lasyr eller emulsionsfärg. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Snickerier målades vanligtvis med tunn linoljefärg, lasyr eller emulsionsfärg. Vanliga pigment var jordfärger eller kimrök. Helt omålade snickerier var ett tecken på fattigdom. Mot slutet av 1800-talet föredrogs allt mörkare färger. Det blev populärt att efterlikna ädla träslag som ek och mahogny. Vid sekelskiftet 1900 blev vita snickerier populärt.

Äldre snickerier målade med linoljefärg bör även fortsättningsvis målas med linoljefärg. De flesta gamla linoljefärgsmålade snickerier har dock någon gång målats över med modern färg. Problemen uppstår när färger med olika bindemedel och egenskaper använts ovanpå varandra.

Ska linoljefärg användas vid ommålning bör alkydlack avlägsnas innan medan alkydoljefärg kan sitta kvar. Om all färg måste avlägsnas, använd infravärme som är skonsammare än varmluftspistol. Det senare ger en bränd, torr yta som förlorar en stor del av sitt bindemedel och mögelskydd. Spackla sparsamt, ofta räcker det med att koncentrera sig på de så kallade skotthålen som blir efter spik och dylikt. Slipning bör göras med våtslippapper eller pimpsten. Måla med tunna lager linoljefärg utan lösnings- eller torkmedel. Späd med kokt linolja vid behov.

Emulsionsfärg är ett begrepp där olika bindemedel som normalt inte löser sig med varandra är kombinerade med hjälp av ett emulgeringsmedel. På så sätt finfördelas en part i den andra. Ursprungligen kunde emulsioner som förekommer i naturen användas direkt som bindemedel, till exempel växtsafter och äggula eller –vita. Senare och med behov av större mängder färg har sådana oftare använts som emulgeringsmedel.

Den vanligaste emulsionsfärgen traditionellt var äggoljetempera som också är en av våra äldsta färger. Den ger en slitstark yta och har därför i huvudsak använts på snickerier där slitaget varit stort. Färgen består av lika delar ägg, vatten och linolja samt torrpigment. Äggoljetempera är en färskvara varför mer än dagsbehovet inte ska blandas. Linoljeemulsionsfärger har likheter med limfärg men tål fett, fukt och nötning bättre. Emulsionsfärger är svårare att måla om eftersom färgen är svår att tvätta bort och inte går lösa upp med färgborttagningsmedel. Istället får ytan blötas rikligt och sedan skrapas ned med risk för skador på underlaget.