Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Nedplockning av ett gammalt spårat bjälktak är enkelt eftersom ingen spik har använts för att montera upp det. Foto: Krister Hägglund, Skellefteå museum.

Nedplockning av ett gammalt spårat bjälktak är enkelt eftersom ingen spik har använts för att montera upp det. Ska taket bevaras helt bör flera personer hjälpas åt eftersom en lösgjord bräda lätt knäcks i sponten då den vill falla ner av sin egen tyngd. Tänk också på att nedplockning av ett

tak är ett dammigt jobb eftersom isoleringen kan följa med. Att ta ned ett spikat brädtak är mer komplicerat. Första takbrädan är dock ofta löst lagd och hålls endast på plats av taklisten. Är den fastspikad kan det vara svårt att få in en kofot eller ett bräckjärn och få loss den. Första brädan blir sådana gånger ett nödvändigt offer för att få ned resten.

Handsmidda spikar är koniska vilket gör att de lätt släpper när de bänds loss med kofot. När spiken är lös kan brädan lirkas lös ur sponten som helst inte ska skadas om taket ska återanvändas. Numrera varje bräda i samma ände innan nedtagning så att den får samma läge och läggningsföljd vid återuppsättning. Efter nedtagning kan takbrädorna rengöras från färg. Not och fjäder måste också rengöras och eventuella ska-dor som lösa bitar limmas eller spikas fast med tunn tavelspik.

Vid återuppsättning spikas taket med handsmidd spik fullt synligt. Eftersom spiken ska sitta glest går inga större mängder åt. Sitter det ett nytt bjälklag med c/c 60 cm underspikas brädorna i varannan regel. Är det ett gammalt bjälklag med glesare mellan bjälkarna spikas i varje regel. Breda brädor spikas med spikar två och två, smalare med en spik i bräd-ans mitt. Har taket legat på kallager kommer det att krympa när det flyt-tas in i värmen. För att undvika större springor bör brädorna acklimatiseras i det rum där de ska sättas upp i minst en månad innan de spikas upp. En fuktighetsmätare kan användas för att kontrollera torkningsprocessen. Om ny takpanel sätts in i ett äldre hus bör panel typisk för husets karaktär och ålder användas och målas på tidstypiskt vis. Undvik klarlack och lasyr som ger ett främmande intryck.