Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Veranda med återställd färgsättning på Västerbottensgård i Åbyn, Burträsk. Foto: Elisabet Ek, Skellefteå museum

Pardörr på Västerbottensgård på Prästbordet, Skellefteå, med omfattning inspirerad av antikens tempel. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

Om fönstren är husets ögon måste entrén vara husets mun. Den skall välkomna eller försätta besökaren i ett lämpligt stämningsläge inför inträdet i byggnaden. Ofta har entrén fått symbolisera husets välstånd och ideal. Porten fick därför ofta låna drag från det klassiska formspråket.

De lövsågade utsmyckningar vi idag kallar ”snickarglädje” blev mycket populära under 1800-talets senare del. Dessa nya former som gick under benämningen schweizerstil spreds över landet med mönsterböcker och propaganda för bättre bostäder. Intresset för utsmyckade verandor tog slut med 1930-talets funktionalistiska mode.