Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

En bra metod för att få tag på gamla härdiga sorter är att be om sticklingar, frön och småplantor från grannar. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

En bra metod för att få tag på gamla härdiga sorter är att göra som förr i tiden – be om sticklingar, frön och småplantor från grannar och andra med gamla trädgårdar i din närhet. Trädgårdssällskapens växtmarknader kan också vara ett ställe där det går få tag på lokalt och välbeprövat växtmaterial som inte finns i plantskolorna.