Västerbottens informationsportal för byggnadsvård,
hushållning och samhällsutveckling

Piltos stuga, Vindelkroken. Foto: Peder Dahlström, Västerbottens museum.

Fram till mitten av 1700-talet var de flesta husen i vårt land omålade. De blev med tiden grå, med solbrända gyllenbruna väggar mot söder. I Västerbottens fjällvärd, inland och kustområden finns ännu sådana byggnader kvar: samiska förrådsbodar, böndernas och torparnas lador, logar och fäbodställen och kustbornas fiskebodar och fiskebastur. En och annan gårdsplats med mangårdsbyggnad och ladugård som aldrig sett varken rödfärg eller annan färg finns också i inlandet. Dessa byggnader är avsedda att utan färg stå pall mot väder och vind. De utgör ett värdefullt kulturarv och bör även fortsättningsvis vårdas utan färg.

Parstuga med grånad panel utanför Finnfors, Boliden. Foto: Staffan Stenlund.

Goda råd:

• Om träfasaden är rätt utformad behövs ingen målning för att hindra röta.
• Grånade träfasader, som hittills klarat sig bra, bör av kulturhistoriska och estetiska skäl även fortsättningsvis lämnas omålade.
Fönsterbågar på i övrigt omålade och grånade hus har tidigare ofta varit skyddade mot väder och vind genom linoljefärgsmålning, vanligtvis i vit eller varmgul ockraton. De bör även fortsättningsvis underhållas med linoljefärg.
• Vid virkesbyte i samband med renovering, använd virke av god kvalitet, byt inte mer än nödvändigt och låt det nya materialet gråna naturligt av väder och vind.
• Använd aldrig lasyr på grånade omålade fasader, inte heller på nyinsatt virke i gamla fasader.